วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะ ที่พระราม3 วันที่ 28-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375

 รับจัดงานพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะ ที่บางประกง วันที่ 28-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375รับจัดงานพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะ ที่คลองสาน วันที่ 28-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ที่พุทธบูชา วันที่ 24-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่คลองพระอุดม วันที่ 24-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375
ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่สุขสวัสดิ์ วันที่ 24-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระแบบยกแท่นอาสนะ ที่มหาชัย วันที่ 17-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375