วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่ อ.บางใหญ่ วันที่24-8-59 โดยร้านสุเทพ9


รับจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่ จ.นนทบุรี วันที่ 20-8-59 โดยร้านสุเทพ9
รับจัดงานทำบุญบริษัท ที่รามคำแหง วันที่ 15-8-59 โดยร้านสุเทพ9ใหห้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะ ที่ จ. อยุธยา วันที่ 14-8-59 โดยร้านสุเทพ9


รับจัดงานทำบุญฟิสเนส ที่ สยามดิสเคาวรี่ วันที่ 11-8-59 โดยร้านสุเทพ9